O firmie

Biuro Wyceny Pojazdów, Maszyn i Urządzeń Tomasz Ciesielski świadczy usługi w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego oraz wycen maszyn od 2003 roku.

Jako biuro zrzeszone w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej  i Ruchu Drogowego "AUTO CONSULTING" współpracujemy z tego typu biurami i rzeczoznawcami na terenie całej Polski ale również i z innymi Stowarzyszeniami Rzeczoznawców.

Właściciel biura jest licencjonowanym i certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym, wpisanym na listę rzeczoznawców Ministerstwa Infrastruktury (RS 001162), jest biegłym Izby Skarbowej w Poznaniu, biegłym sądowym przy sądzie okręgowym w Poznaniu.

W swojej pracy stosujemy polskie normy techniczne i prawne, a także kierujemy się zasadami etyki i normami OSRTMiRD "AUTO CONSULTING".

Skupiamy rzeczoznawców samochodowych, dla których nadrzędnymi normami są niezależność  i profesjonalizm w wykonywanej pracy.

Podnosząc swoje kwalifikacje i wiedzę uczestniczymy w szkoleniach, sympozjach związanych z techniką motoryzacyjną oraz problemami rekonstrukcji kolizji drogowych. Staramy się nawiązać współpracę z profesjonalnymi biurami czy ośrodkami rzeczoznawstwa samochodowego na terenie Unii Europejskiej.

Likwidujemy szkody komunikacyjne w pełnym zakresie oraz możemy reprezentować ubezpieczycieli (prowadzić przedstawicielstwa) na terenie województwa wielkopolskiego.