Strona Główna

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY, RZECZOZNAWCA MASZYN i URZĄDZEŃ TOMASZ CIESIELSKI

Biegły Sądowy, Biegły Skarbowy, Niezależny Rzeczoznawca Certyfikowany z listy

Ministerstwa Infrastruktury; RS 001162

inż. Tomasz Ciesielski, certyfikowany przez PZM

Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców

62-200 Gniezno, ul. Wiosny Ludów 23, tel. 605 296 356, 61 425 07 44,

e-mail: rzeczoznawca.gniezno@onet.pl